KorsholmenKorsholmen-1900-talet-rev2

Denna tillsynes obetydliga lilla holme har sin egen märkliga historia. Korsholmen, som ligger på västra sidan intill Älgös nordligaste spets, är bergig och brant, 20 meter hög och endast 360 meter lång och 160 meter bred.

Ursprungligen hade holmen ett enkelt träkors på norrsidan som farledsmärke för att visa sjövägen norrut över Baggensfjärden in till huvudstaden samt söderut genom Fällström och vidare ut över Östersjön.

Denna sjöväg är den inre farled som beskrivs i ”Kung Valdemars segelled” från 1200-talet. På vissa gamla sjökartor är Korsholmen är utmärkt men inte alltid Ekholmen där den kända sjökrogen Kväll låg.

En unik upptäckt gjordes i februari 2010 då en medeltida fartygslämning från sent 1400-tal hittades i sundet mellan Korsholmen och Älgö vid läggandet av nya sjöledningar för vatten och avlopp – även om traktens fiskare som lade ut sina nät i Korsholmssundet självklart redan visste att här låg ett vrak (numera med en liten plastbåt i) på den bästa ankringsplatsen.

1914-15-Kinesvillan-Korsholmen--03-a-rev

Det första huset på Korsholmen byggdes av Karl Ludvig Nyholm antagligen redan år 1887. Det låg på insidan av ön och kallades för ”Stora huset”.

Vid sekelskiftet förvärvade John Edvard Wahlund, boende på Älgö, större delen av holmen och etablerade sig som byggmästare.

På den sydvästra delen uppförde han för uthyrning ett tvåplans hus med mycken snickarglädje. Det huset kom senare att kallas för ”Kinesvillan”, då den 1904 såldes till kinesen Kang Youwei.kang-youwei-rev