Inledning


Tyresö-slott.Jenny Bergensten.SthlmsLänsMuseumpng

ÄLGÖ LIGGER DÄR I SOLDISET föröver när vi slörar in söderifrån över Ingaröfjärden och Ägnöfjärden längs den urgamla segelleden på väg in mot Stockholm. Mellan Erstaviken och Ingaröfjärden ligger ett pärlband av små öar, kobbar och skär där Älgö är den nordligaste och högsta i detta skärgårdsparadis. Området omsluts av det mäktiga Tyresölandet i väster och det branta, bergiga Ingarölandet åt öster. Tyresö med omnejd tillhör fastlandet medan Ingarö tillhör skärgårdslandet Värmdö.

VI VILL SE MER AV ÄLGÖ på vår seglats och girar åt babord in mellan Älgö och Gåsööarna. Där i Älgöviken kan vi se de gamla röda träbyggnaderna som tillhör Älgö Gård gömda i grönskan. När vi fortsätter vidare västerut över Älgöviken och ut genom Kyrksundet når vi Erstavikens öppna och djupa vatten. Längst upp i fjärden norröver kan vi då se Erstaviks ljusgula herrgårdsbyggnader med anor från 1400-talet. Rakt föröver ligger Tyresös vackra vita slottsbyggnader en bit inåt land. Kastar vi en blick söderut kan vi vid klart väder få se konturen av Dalarö Kvarn vid Erstavikens öppning mot Jungfrufjärden.
Men nu vänder vi tillbaka till Älgöviken, seglar ut genom Älgö­sundet och rundar Ekholmen. Vi fortsätter åt nordväst genom det smala sundet Fällström mellan Älgö och Ingarölandet och når sedan Älgös nordligaste udde, Vältudden. Intill västra sidan av udden ligger Korsholmen och som namnet antyder stod här tidigare ett sjökors på norra delen som vägledde farkosterna på sina färder till och från Stockholm.
Innan vi seglar ut över Baggensfjärden styr vi mot söder efter Korsholmen och hamnar då i fjärdens sydligaste del, kallad Västervrån, som är en återvändsficka av Baggen. Här mynnar Marenviken ut och strax intill finner vi det gamla Stenedet mellan Älgö och Svärdsö. Stenedet utgjorde i äldre tid en förbindelselänk mellan Baggens och Erstavikens fjärdar.

VI LÄMNAR SÅ ÄLGÖ och fortsätter vår färd längs segelleden norrut ut över Baggensfjärdens blåa vatten för att via Stäket, Lännersta­sundet och Skurusundet nå inloppet till vår huvudstad.
Landskapsgränsen mellan Södermanland och Uppland följer den gamla segelleden utmed Ingaröfjärden och Fällström ut över Baggen in genom Stäket och vidare in mot Gamla Stan. I äldre tid närmade man sig Älgö över vattnen och isarna. Ekholmen, Älgös östra utpost, hade ett strategiskt läge vid farleden mellan södra skärgården och den kungliga huvudstaden. Här passerade ståtliga segelfartyg från fjärran länder och även fiendeflottor. Skärgårdens fiskare kom i sina små skutor för att ”torga” inne i Stockholm. En annan sjöväg till Älgö var från Tyresö över Erstaviken genom Kyrksundet och fram till Älgö by.
Älgö sammanbinder även idag Stockholm med de öppna Öster­sjöfjärdarna fast från motsatt håll. Bilismen och byggandet av ett effektivt vägnät i modern tid har öppnat upp Älgö landvägen.
Detta ger en enastående möjlighet att på kort tid resa från storstaden ut till öppet vatten och segelparadisen i skärgårdens övärld. Älgös idag unika läge mellan storstad och skärgård har förvandlat den förr så fattiga och obetydliga skärgårdsön till ett växande och rikt villa­samhälle.
Nu i början av 2000-talet förändras Älgös sköra skärgårdslandskap för att passa de växande villorna och de boendes moderna livsstil.