AlfredsroAlfredro


Alfredsroviken på östra Älgö hette tidigare Norra Hamnen. Den har ett gott hamnläge och den lilla viken innanför Alfredsroudden utgör en så kallad allvädershamn, då den ligger i lä för alla hårda stormvindar. Ytterst på Alfredsroudden ligger den gamla ångbåtsbryggan intill den nuvarande badplatsen.